Sisukord

Paragrahv 4

Käesolev seadus jõustub kolm kuud pärast väljakuulutamist.


  • 1

    Vabariigi Valimiskomisjon kinnitas 14.09.2003 rahvahääletuse tulemused 03.10.2003 otsusega nr 90 (RT I, 04.10.2003, 63, 426). Vabariigi President kuulutas PSTS välja 05.10.2003 otsusega nr 447 (RT I, 10.10.2003, 64, 429). Seadus jõustus 06.01.2004.Autorid

Julia Laffranque, Carri Ginter, Lauri Mälksoo, Jüri Põld, Andres Tupits, Merli Vahar