Sisukord

Paragrahv 1

Põhiseadus jõustub rahvahääletusel vastuvõtmisele järgnevast päevast ja hakkab toimima käesoleva seadusega sätestatud korras.
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi volitused lõpevad Riigikogu valimistulemuste väljakuulutamisega.
Kuni Riigikogu valimistulemuste väljakuulutamiseni täidab seadusandliku kogu funktsioone Eesti Vabariigi Ülemnõukogu.
Ülemnõukogu poolt ametisse kinnitatud Vabariigi Valitsus vabaneb ametist Riigikogu poolt moodustatud valitsuse ametisse astumisega.


 • 1

  PS ja PSRS võttis Eesti rahvas vastu rahvahääletusel 28.06.1992. PS ja PSRS tekst oli rahvahääletuse jaoks avaldatud ajalehes Rahva Hääl (28.05.1992) vastavalt Ülemnõukogu 20.05.1992 otsusele (Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus 20.05.1992 „Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõu, põhiseaduse rakendamise seaduse eelnõu ja nendega kaasneva lisaküsimuse rahvahääletuse korraldamise kohta“ – RT 1992, 21, 301). 28.06.1992 rahvahääletusel oli hääleõiguslike kodanikena nimekirjadesse kantud 669 080 inimest. Rahvahääletusel osales 446 708 kodanikku, kellest PS ja PSRS poolt andis hääle 407 867 ning vastu 36 147 kodanikku. 2694 hääletussedelit tunnistati kehtetuks (Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni otsus 02.07.1992 „1992. a 28. juunil toimunud rahvahääletuse tulemuste ja rahvahääletusel vastuvõetud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse kohta“ – RT 1992, 26, 348).


 • 2

  Vabariigi Valimiskomisjon kuulutas PS ja PSRS jõustunuks oma otsusele järgnevast päevast – 03.07.1992. PS ja PSRS jõustumise kuupäevaks on peetud 29.06.1992 ja 03.07.1992. Esimese kuupäeva kasuks räägib § 9 lg 1 ja § 1 lg 1 grammatiline tõlgendamine: rahvahääletus PS ja PSRS vastuvõtmiseks toimus 28.06.1992 ja seadused jõustusid järgmisel päeval pärast vastuvõtmist. Hilisema jõustumiskuupäeva poolt räägib see, et Vabariigi Valimiskomisjon tegi hääletustulemused teatavaks 02.07.1992. Kui käsitada seaduste vastuvõtmise päevana hääletustulemuste selgumise päeva, siis ongi vastuvõtmisele järgnev päev 03.07.1992.


 • 3

  Riigikogu valimised toimusid 20.09.1992. Vabariigi Valimiskomisjoni 28.09.1992 teadaandega tehti teatavaks Riigikogu liikmeks registreeritud isikute nimed (Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni teadaanne 28.09.1992 „Riigikogu valimiste tulemuste kohta“ – RT 1992, 37, 486). Valimiskomisjon kutsus Riigikogu esimeseks istungiks kokku 5. oktoobriks 1992.
  Riigikogu võttis 07.10.1992 vastu deklaratsiooni põhiseadusliku võimu taastamisest (RT 1992, 40, 533). Samal päeval esitas Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes Heinrich Mark Riigikogu ees avalduse tegevuse lõpetamise kohta.


 • 4

  19.10.1992 andis Riigikogu Mart Laarile volitused valitsuse moodustamiseks (Riigikogu otsus 19.10.1992 „Peaministrikandidaadile volituste andmine valitsuse moodustamiseks“ – RT 1992, 42, 552). 22.10.1992 astus Vabariigi Valitsus Riigikogu ees ametivande andmisega ametisse.Autorid

Oliver Kask, Raul Narits, Peeter Roosma