Sisukord

Paragrahv 168

Põhiseaduse muutmist ei saa samas küsimuses algatada ühe aasta jooksul, arvates vastava eelnõu tagasilükkamisest rahvahääletusel või Riigikogus.


  • 1

    1920. a ja 1937. a põhiseadustes sellesisulist sätet ei olnud. Põhiseaduse Assambleele esitatud eelnõudes oli vastav säte, mis aga 13.12.1991 avaldatud eelnõuvariandist puudus, kuid redaktsioonitoimkonna soovitusel võeti uuesti sisse.


  • 2

    PS §-s 168 sätestatud piirang, mida PS-s ei ole ette nähtud tavaliste seaduste puhul, kaitseb eelkõige Riigikogu selle eest, et ta ei peaks tegelema küsimustega, mille suhtes tema ise või rahvas on juba otsuse langetanud. See, kas tegemist on sama küsimusega või mitte, otsustatakse eelnõu Riigikogu menetlusse võtmisel vastavalt RKKTS-s sätestatud nõuetele (vt RKKTS § 122 lg 2 ja Riigikogu kodu- ja töökorra seadus. Kommentaarid. Tallinn: Riigikogu 2012, § 122 komm-d 3–5).Autor

Tim Kolk