Sisukord

Paragrahv 91

Valitsus astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.


 • 1

  Vabariigi Valitsuse liikme ametivanne on järgmine: „Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.“

  2. Ametivanne antakse Riigikogu istungil. Riigikogu korraliste istungijärkude vahelisel ajal tuleb Vabariigi Valitsuse või selle liikme ametisse asumiseks kokku kutsuda Riigikogu erakorraline istungjärk ning istungite vabal ajal täiendav istung (RKKTS § 48 ja § 50 jj). Riigikogu korraliste istungjärkude vahelisele ajale võib uue valitsuse ametisse astumine sattuda näiteks siis, kui Vabariigi Valitsus astub tagasi.


 • 3

  Suulise vande annab ainult peaminister ja kirjutab seejärel alla ametivande tekstile. Teised valitsuse liikmed kirjutavad alla vande tekstile. Ametisse astuv Vabariigi Valitsuse liige märgib vande tekstile ka vande andmise kuupäeva ja kellaaja. Viimane on oluline, et vajaduse korral kindlaks määrata, millal läksid volitused ühelt valitsuselt üle teisele. Vabariigi Valitsuse või tema liikme ametisse astumise päeval antud Vabariigi Valitsuse, peaministri või ministri aktile märgitakse akti andmise kellaaeg.


 • 4

  Vande andmise hetkest tekivad uuel valitsusel volitused ja lõpevad tagasi astunud valitsuse volitused.


 • 5

  Vande andmise juures viibib riigisekretär. Teadaanne valitsuse ametisse astumise kohta avaldatakse Riigi Teatajas.


 • 6

  Minister, kes astub ametisse pärast Vabariigi Valitsuse ametisse astumist, annab suulise ametivande ja kirjutab vandetekstile alla peaministri juuresolekul. Kui Riigikogu istungeid ei toimu, võib ametisse astuv minister, mitte aga uue valitsuse kogu koosseis, riigi julgeolekut ähvardava ohu korral anda ametivande Riigikogu esimehele.


 • 7

  Ametivannet ja selle andmist reguleerib VVS.Autorid

Jüri Põld, Külli Taro