Sisukord

Paragrahv 84

Ametisseastumisega lõpevad Vabariigi Presidendi volitused ja ülesanded kõigis valitavates ja nimetatavates ametites ning ta peatab ametisoleku ajaks oma erakondliku kuuluvuse.


  • 1

    Piirangute ülesandeks on garanteerida Vabariigi Presidendi sõltumatus nii ametialaselt kui ka erakonnapoliitiliselt. Säte on aluseks ka kõikvõimalike teenistusõiguslike suhete lõppemiseks ametivande andmise hetkest. Ametite puhul ei ole kriteeriumiks mitte tasu saamise või mittesaamise fakt, vaid ametist tulenevad kohustused, sh tulundusühingute juhatuse või nõukogu liikmeks olemine. Keeld peaks hõlmama ka vabu elukutseid ja loomingulist tegevust, kui see eeldab püsivat tööõiguslikku suhet. Nagu teistegi analoogilise piiranguga kõrgete ametiisikute puhul võiks erandina käsitleda teaduslikku ja pedagoogilist tegevust eelmises lauses toodud piiranguga. Põhiseadusega ei ole vastuolus eelnevatest ametikohtadest teenistusest lahkumisel õigusaktidega ettenähtud hüvitiste saamine. Riigipea ametihüved sätestab VPAS.


  • 2

    Ametialased piirangud on kehtestatud enamiku riikide põhiseadustes, erakondliku kuuluvuse piirangut seevastu ei ole parlamentaarsete riigipeade puhul enamasti põhiseadustes sätestatud. Formuleering „erakondliku kuuluvuse peatamine“ tähendab, et isik on erakonna nimekirjas, ent ei osale erakonna tegevuses.Autorid

Ülle Madise, Mall Gramberg