Sisukord

Paragrahv 80

Vabariigi President valitakse ametisse viieks aastaks. Kedagi ei tohi valida Vabariigi Presidendiks rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku.
Vabariigi Presidendi korralised valimised toimuvad varemalt kuuskümmend ja hiljemalt kümme päeva enne Vabariigi Presidendi ametiaja lõppemist.


 • 1

  Vabariigi Presidendi ametivolituste viieaastane kestus vastab parlamentaarsete riikide üldisele praktikale, mille järgi presidendi ametivolituste aeg on pikem parlamendi omast, et tagada valitsuste ja parlamendikoalitsiooni vahetumisele vaatamata riigi järjekestvus. Vabariigi Presidendi tagasivalimise piirangu eesmärk on vältida ühe isiku liigset mõju riigi arengule. Samas võib pärast teist ametiaega presidendi ametist lahkunud isik kandideerida uuesti Vabariigi Presidendiks siis, kui uue Vabariigi Presidendi ametiaeg lõpeb.


 • 2

  Vabariigi Presidendi korraliste valimiste toimumise aja arvestamisel hakatakse ametiaja tähtaega lugema Vabariigi Presidendi ametivande andmise ajast. Riigikogu esimees kutsub riigipea valimiseks kokku Riigikogu või valimiskogu vastavalt VPVS-le. Korraliste valimiste kõik voorud kuni valimiskoguni peavad toimuma ajavahemikus 60–10 päeva enne ametis oleva presidendi ametiaja lõppemist.


 • 3

  Vabariigi Presidendi volituste ennetähtaegse lõppemise, kestvalt ülesannete täitmiseks võimetuks tunnistamise või valimiskogus valimata jäämise puhul korraldatakse riigipea erakorralised valimised. Tähtajad on sel juhul PS § 83 lg 4 ja VPVS § 3 kohaselt oluliselt lühemad: Riigikogu hääletusvoorud tuleb läbi viia 14 päeva jooksul arvates eelmainitud sündmustest; hääletamine valimiskogus peab toimuma ühe kuu jooksul arvates Riigikogus kolmanda hääletusvooru toimumise päevast.


 • 4

  2016. a valiti uus riigipea PS-s sätestatud tähtajast hiljem: alles seitsmendal päeval enne ametis oleva Vabariigi Presidendi volituste lõppemist.Autorid

Ülle Madise, Mall Gramberg