Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2020

36. Eesti õigusteadlaste päevad: PÕHISEADUS 100. Eesti põhiseadus(ed) ja rahvusvaheline õigus.
[ Adams, Jüri. Rahvusvaheline õigus kui teema Põhiseaduslikus Assamblees 1992. aastal; Laffranque, Julia. Põhiseadus vaadatuna läbi inimõigustealase Euroopa kohtupraktika prisma; Pajuste, Tiina. Põhiseaduse suhe välislepingutega ja teiste rahvusvahelise õiguse allikatega (põhiseaduse § 123); Parmas, Andres. Põhiseaduse § 3 tähendus materiaalsele karistusõigusele]: [võrguteavik]. – Tartu, 2020.

Link

36. Eesti õigusteadlaste päevad: PÕHISEADUS 100. Kas meie põhiseadus on hästi kaitstud?
[ Maruste, Rait. Kas Eesti põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve toimib, nagu algselt mõeldud? Mis toimib, mis on puudu?; Kalmo, Hent. Põhiseaduslikkuse järelevalve Eesti tee]: [võrguteavik]. – Tartu, 2020.

Link

36. Eesti õigusteadlaste päevad: PÕHISEADUS 100. Plenaaristung. Kas põhiõiguste kaitsega on liiale mindud?
[ Madise, Ülle. Põhiõiguste tähendus rasketel aegadel; Bogdanov, Dan. Andmekaitse „rahuajal“ ja „sõjaajal“ koroonaviiruse kriisi näitel]: [võrguteavik]. – Tartu, 2020.

Link

36. Eesti õigusteadlaste päevad: PÕHISEADUS 100. Kohaliku omavalitsuse autonoomia: kellele ja milleks?
[ Kolk, Tim. Kas põhiseadus võimaldaks kohalikele omavalitsustele tänasest enam vabadust?; Olle, Vallo. Valdade ja linnade enesekorraldusõiguse küsimused õiguskantsleri järelevalves; Lello, Priit. Valdade ja linnade enesekorraldusõiguse küsimused omavalitsuse vaates]: [võrguteavik]. – Tartu, 2020.

Link

Eesti Advokatuur. Aastaraamat 2019: [võrguteavik]. Tallinn, 2020. – 120 lk.

Link

Eesti omariikluse põhidokumendid: eelkonstitutsioonilised aktid ja põhiseadused lühikommentaaridega / [koost ja komment Rait Maruste]. – Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital, 2020. – 295 lk. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 294.

ISBN 978-9949-73-541-9

Kattai, Kersten; Lääne, Sulev; Sootla, Georg; Lepik, Katri-Liis; Viks, Ave; Saar, Indrek; Sepp, Veiko; Mäeltsemees, Sulev; Noorkõiv, Rivo; Olle, Vallo; Lõhmus, Mikk

. Eesti regionaaltasandi arengu analüüs: regionaalse valitsemise mudelite kujundamise ettepanekud: lõpparuanne / Tartu Ülikool, Rake, Tallinna Ülikool, Geomedia. – Tallinn: [Harjumaa Omavalitsuste Liit], 2020. – 55 lk koos kaanega. – Bibl joonealustes märkustes.

ISBN 978-9949-01-890-1

Kattai, Kersten; Lääne, Sulev; Sootla, Georg; Lepik, Katri-Liis; Viks, Ave; Saar, Indrek; Sepp, Veiko; Noorkõiv, Rivo; Mäeltsemees, Sulev; Olle, Vallo; Lõhmus, Mikk

Eesti regionaaltasandi arengu analüüs. Regionaalse valitsemise mudelite kujundamise ettepanekud. Lõpparuanne: [võrguteavik] / Tartu Ülikool, Rake, Tallinna Ülikool, Geomedia. – Tallinn: [Harjumaa Omavalitsuste Liit], 2020. – 67 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Loom, Raina; Aule Parmas, Kristi; Suislepp, Lotte; Kartsep, Joonas

Riigikohtu praktika põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2019: aktuaalse praktika ülevaade: [võrguteavik]. – Tartu: Riigikohus, 2020. – 29 lk.

Link

Lääne, Sulev; Mäeltsemees, Sulev; Olle, Vallo; Trei, Jan

Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ja Eerik-Juhan Truuväli // Kollokvium Tallinna Ülikoolis Eerik-Juhan Truuväli – tema ajastu ning tulevik: [võrguteavik]. – Tallinn: Tallinna Ülikool, 2020.

Link

Õiguskantsleri aastaülevaade aastatel 2019/2020: 01.09.2019–31.08.2020: [võrguteavik] / eessõna Ülle Madise. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, [2020].

Link

***

Anton, Sven

Eesti kultuuri ja rahvuse mõiste põhiseaduse preambulis // Riigiõiguse aastaraamat 2020. Tartu, 2020, lk 62–77. – Bibl joonealustes märkustes.

Concepts of Estonian culture and Estonian nationality in the Preamble to Estonia’s Constitution, lk 197.

Link

Bogdanov, Dan; Siil, Triin

Infotehnoloogilised võimalused põhiõiguste kaitsel // Juridica, 2020, nr 6, lk 474–481. – Bibl joonealustes märkustes.

Information technology’s possibilities for the protection of fundamental rights, lk 522.

Link

Maruste, Rait

Mis oli, on ja võiks olla põhiseaduslikkuse kohtulikus järelevalves // Juridica, 2020, nr 6, lk 465–473. – Bibl joonealustes märkustes.

What Judicial Review of Constitutionality Was, Is, and Could Be, lk 522.

Link

Roosma, Peeter

Kohtunik ja poliitika ehk kuidas kaitsta põhiseadust // Eesti Üliõpilaste Seltsi album. XX. Tartu; Tallinn, 2020, lk 271–276.