Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

1993

Constitución de la Republica de Estonia = Eesti Vabariigi põhiseadus / toim Ülo Karu, A. Värv; tlk Antonio Villacis, Margareta Telliskivi de Villacis. – Tallinn: Miniplast, 1993. – 175 lk. – Rööptekst hispaania k.

La Constitution de la République d’Estonie = Eesti Vabariigi põhiseadus / tlk Made Päll. –

Tallinn: Miniplast Pluss, 1993. – 167 lk. – Rööptekst prantsuse k.

The Constitution of the Republic of Estonia = Eesti Vabariigi põhiseadus / toim Ülo Karu,

A. Värv. – Tallinn: Miniplast, 1993. – 167 lk. – Rööptekst inglise k.

ISBN 9985-900-11-1

Eesti Vabariigi põhiseadus / toim Ülo Karu. – Tallinn: Miniplast Pluss, 1993. – 87 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus = Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Riigikantselei, 1993. – 47 lk. – Rööptekst inglise k.

Maruste, Rait

Inimõigused ja ausa õigusemõistmise põhimõtted. – Tallinn: Juura, 1993. –

168 lk. – Bibl joonealustes märkustes. – Indeks lk 69–71. – Lisa: Euroopa inimõiguste konventsioon (tlk Rait Maruste), lk 72–119; Euroopa sotsiaalharta (tlk Rait Maruste),

lk 120–168.

Uibopuu, Henn-Jüri

Eesti presidendi kompetentsid 1992. aasta põhiseaduse järgi. – Tallinn: H-J. Uibopuu, 1993. – 58 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Uibopuu, Henn-Jüri

Die Kompetenzen des estnischen Staatspräsidenten nach der Verfassung 1992. – Salzburg, 1993. – 71 lk.

Verfassung für die Republik Estland = Eesti Vabariigi põhiseadus / tlk Anne Rooste,

Tiiu Kaarma. – Tallinn: Miniplast Pluss, 1993. – 175 lk. – Rööptekst saksa k.

Конституция Эстонской Республики: принята на референдуме 28 июня 1992 г. – Таллинн: Минипласт, 1993. – 102 lk.

ISBN 9985-900-12-X

***

Gräzin, Igor

A new old Constitution for Estonia: genetic aspects and parliamentalism versus presidentialism // Journal of International Law and Practice, 1993, nr 3, lk 471–498. –

Bibl joonealustes märkustes.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kofmel, Sabine

Rechtsentwicklung in Baltikum: die neue Verfassung der Republik Estland vom 28. Juni 1992 // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1993,

nr 1, lk 135–156. – Bibl joonealustes märkustes.

Legal developments in the Baltic: the new Constitution of the Republic of Estonia of June 28, 1992, lk 155–156.

Link

Põld, Jüri

Missugune põhiseaduse tekst on ehtne? // Juridica, 1993, nr 2, lk 32–33. –

Bibl märkustes.

Which of the texts of the Constitution is authentic, lk 45.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Rebane, Ilmar

Õigustloovatest aktidest Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi // Juridica, 1993, nr 1, lk 12.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Suksi, Markku

The constitutional development of the Baltic countries // Human rights in the Baltic States. Helsinki, 1993, lk 9–42. – (Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affairs; 6). – Bibl lk 40–42.

Teder, Indrek

Eesti Vabariigi restitutsioonilised aktid // Looming, 1993, nr 2, lk 229–237.

Link

Uibopuu, Henn-Jüri

Die Kompetenzen des estnischen Staatspräsidenten nach der Verfassung 1992 // Recht in Ost und West, 1993, nr 3, lk 65–77; nr 4, lk 107–118. –

Bibl joonealustes märkustes.

Õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli // Eesti Jurist, 1993, nr 1/2, lk 6–7. – Õiguskantsleri põhifunktsioonidest.

Канцлер юстиции Ээрик-Юхан Труувяли, nr 5/6, lk 102.