Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2016

2015–2016 overview of the Chancellor of Justice activities: [01.09.2015–31.08.2016]: [võrguteavik] / tlk Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2016. – 57 lk.

Link

Eesti Vabariigi põhiseadus. – [Tartu]: Riigikohus, [2016]. – 112 lk. – Kääbusraamat.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. –[Tallinn]: Justiitsministeerium; Hea Lugu, 2016. – 112 lk. – Kaanepealkiri: Põhiseadus. – Tiitellehel: Riigi Teataja eriväljaanne. – Kääbusraamat.

ISBN 978-9949-975136

Eesti Vabariigi põhiseadus = Конституция Эстонской Республики. – Tallinn: Avita, 2016. – 96 lk koos kaantega. – Rööptekst vene k.

ISBN 978-9985-2-2213-3

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 10. jaanuar 2016. – Tallinn: Juura, [2016]. – 48 lk.

Tiitellehel sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

ISBN 978-9985-75-440-5

Ojangu, Liisa

Ausa poliitilise konkurentsi tagamine poliitilise reklaami piiramise kaudu: [magistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Liina Lust. – Tallinn: Tartu Ülikool, 2016. – 85 lk. – Bibl lk 74–78.

Ensuring fair competition in politics by limiting political advertising, lk 70–73.

Link

Põhiseadus. – [Kordustr.] – Tallinn: Juura, 2016. – 40 lk.

ISBN 978-9985-75-441-2

Õiguskantsleri aastaülevaade 2016 [01.01–31.08.2016]: [võrguteavik]. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2016.

Link

***

Andresen, Ene

Compensation for human rights violations in Estonia // Damages for violations of human rights: a comparative study of domestic legal systems. Cham, 2016, lk 43–67. – (Ius comparatum – global studies in comparative law; 9).

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

 

Ernits, Madis

Constitutional review in the age of balancing: Estonian perspective // Collection of research papers in conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia “Constitutional values in contemporary legal space I” 16–17 November, 2016. Riga, 2016, lk 127–151. – Bibl lk 148–151.

Link

Jäätma, Janar

Kas õigusemõistmine on üksnes õiguse mõistmine? // Juridica, 2016, nr 2, lk 75–86. – Bibl joonealustes märkustes.

Is justice merely the administration of justice?, lk 142.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kalmo, Hent

Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga // Juridica, 2016, nr 3, lk 147–164. – Bibl joonealustes märkustes.

Meshing of the Constitution with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, lk 209.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kergandberg, Eerik

Kriminaalmenetlus kui kullakaevandus // Juridica, 2016, nr 2, lk 87–104. – Bibl joonealustes märkustes.

Criminal proceedings as a gold mine, lk 142.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kerikmäe, Tanel; Särav, Sandra

Estonian experience: transition to democratic constitutionalism // Cambodian constitutional law. Phnom Penh, 2016, lk 627–650. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 649–650.

Link

Laffranque, Julia

Estonia: impact of the European Court of Human Rights’ (case law) on democracy and rule of law: some reflections from Estonian perspective // The impact of the ECHR on democratic change in Central and Eastern Europe: judicial perspectives. Cambridge, 2016, lk 153–175. – Bibl joonealustes märkustes.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lind, Sten

Verfassungsrechtliche Grundlagen der Pflicht zur Begründung von Gerichtsurteilen // Juridica International. 24. Tartu, 2016, lk 116–127.

Link

Loot, Heiki

Ministeeriumide moodustamise pädevus // Juridica, 2016, nr 9, lk 635–654. – Bibl joonealustes märkustes.

Competence to establish ministries, lk 682.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lõhmus, Uno

Kontroll jälitustegevuse üle (kriitiline analüüs) // Kohtute aastaraamat 2015. Tallinn, 2016, lk 59–72. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Lõhmus, Uno

Repliik. H. Kalmo. Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga // Juridica, 2016, nr 4, lk 292–293. – Vastukaja artiklile: Kalmo, Hent. Põhiseaduse põkkumine Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga (Juridica, 2016, nr 3, lk 147–164).

Reply. H. Kalmo. Meshing of the Constitution with the Charter of Fundamental Rights of the European Union, lk 296.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lõhmus, Uno

Supervision over surveillance (a critical analysis) // Yearbook of Estonian courts 2015: [võrguteavik]. Tallinn, 2016, lk 21–37. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Lõhmus, Uno

Veel kord õigusest sõnumite saladusele ehk kuidas 20. sajandi tehnoloogia mõjutab põhiseaduse tõlgendusi // Juridica, 2016, nr 3, lk 175–183. – Bibl joonealustes märkustes.

Right to the confidentiality of messages revisited: how the technology of the 20th century is influencing interpretations of the Constitution, lk 210.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Ülle

Kas põhihariduse korraldus vastab põhiseaduse sättele ja mõttele? // Haridusjuhtide aastakonverents IX: 4.–5. veebruaril 2016 Strand Spa & konverentsihotellis, [Pärnu]. Tallinn, 2016, lk 34–37.

Parrest, Nele

Täidesaatva võimu kontroll iseenda üle // Juridica, 2016, nr 6, lk 376–387. – Bibl joonealustes märkustes.

The control executive power exercises over itself, lk 434–435.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Rohtmets, Eve

Karistuse alammäära proportsionaalsuse kontroll – kas normitehniline väljakutse // Kohtute aastaraamat 2015. Tallinn, 2016, lk 187–198. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Rondel, Meeli

Informatsioonilise enesemääramise õigus ja jälitustegevus: isiku õigus teada saada tema suhtes tehtud jälitustoimingutest // Juridica, 2016, nr 10, lk 709–717. – Bibl joonealustes märkustes.

Right to informational self-determination and surveillance activity: the right of a person to learn about the surveillance activities carried out in relation to them, lk 750.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Rull, Addi; Tamme, Tõnu; Võhandu, Leo

A structural and grammatical analysis of the Estonian Constitution // Baltic Journal of European Studies, 2016, nr 2, lk 76–95. – Bibl lk 94–95.

Link

Tavits, Gaabriel

The right to social security in Estonian Constitution // The right to social security in the constitutions of the world: broadening the moral and legal space for social justice: ILO global study. Volume 1: Europe. Geneva, 2016, lk 46–60. – Bibl lk 60.

Link

Toomingas, Carolin

Inimväärikust alandava kohtlemise kriteeriumid ning nende rakendamine kinnipidamistingimuste hindamisel. Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Riigikohtu halduskolleegiumi seisukohad // Juridica, 2016, nr 3, lk 165–174. – Bibl joonealustes märkustes.

Criteria for degrading treatment and the application thereof in the assessment of detention conditions. Positions of the European Court of Human Rights and of the Administrative Chamber of the Supreme Court, lk 209–210.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.