Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

1996

Uibopuu, Henn-Jüri

Eesti Riigikogu kompetentsid 1992. põhiseaduse järgi / tlk Pärje Tetsmann. – Tallinn: H-J. Uibopuu, 1996. – 119 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Uibopuu, Henn-Jüri

Die Kompetenzen der estnischen Regierung nach der Verfassung 1992. – Salzburg, 1996. – 156 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Die Verfassung der Republik Estland vom 28. Juni 1992 (Riigi Teataja 1992, nr 26, pos 349) / [tlk Henn-Jüri Uibopuu]. – Salzburg: s.n., 1996. – 44 lk. – Põhiseaduse tekst.

Конституция Эстонской Республики: принята на референдуме 28 июня 1992 года: издание официальное. – Таллинн: Олион, 1996. – 71 lk.

ISBN 9985-66-011-0

***

Constitution of the Republic of Estonia // The rebirth of democracy: 12 constitutions of Central and Eastern Europe. 2nd ed Strasbourg, 1996, lk 113–152. – (European Issues).

Link

Hallaste, Illar

Eesti Vabariigi põhiseaduse sünd // Juridica, 1996, nr 9, lk 438–442.

Preparation of the Constitution of the Republic of Estonia, lk 518.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Heinla, Jüri

Riigikantselei õigusloomeosakonnast: teooria ja praktika probleeme seonduvalt põhiseaduslikkuse järelevalvega // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1993.–1995. aastal: aastaraamat. Tartu, 1996, lk 68–69.

Käbin, Tiit

Constitution and legislative process // Constitution as a legal base for a system and functions of organs of the state. Tallinn, 1996, lk 138–141.

Ludwikowski, Rett R

Constitution-drafting in former Soviet Republics: Estonia // Ludwikowski, Rett R. Constitution-making in the region of former Soviet dominance. Durham; London, 1996, lk 81–89. – Lisa: Põhiseaduse tekst inglise k, lk 389–414.

Link

Lõhmus, Uno

Õigus vabadusele ja turvalisusele // Juridica, 1996, nr 3, lk 128–134. –

Bibl märkustes.

Rights to freedom and security of person, lk 151.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait

Põhiseaduse muutmise õiguslik protseduur // Juridica, 1996, nr 9, lk 459–463. – Bibl märkustes.

Legal procedure for amendment of the Constitution, lk 518–519.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait

Põhiseaduse tõlgendamise meetodid // Juridica, 1996, nr 2, lk 75–81. – Bibl märkustes.

Methods for interpretation of the Constitution, lk 99.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait

Teooria ja praktika probleeme seonduvalt põhiseaduslikkuse järelevalvega // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1993.–1995. aastal: aastaraamat. Tartu, 1996,

lk 50–67.

Maruste, Rait; Schneider, Heinrich

Constitutional review of legislation in Estonia – its principal scheme, practice and evaluation // Constitution as a legal base for a system and functions of organs of the state. Tallinn, 1996, lk 84–104.

Merusk, Kalle

The right to issue regulation and its constitutional limits in Estonia // Juridica International. 1. Tartu, 1996, lk 38–44. – Bibl märkustes.

Link

Merusk, Kalle

Õigustloovate aktide kehtivuse õigusteoreetilisi probleeme // Juridica, 1996,

nr 7, lk 340–347. – Bibl märkustes.

Legal-theoretical problems of validity of legislation of general application, lk 367.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ruutsoo, Rein

The constitutionalization of states in the Baltic corner // Regulation and institutionalization in the Baltic States. Tampere, 1996, lk 65–94. – (Tutkimuksia / Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos; A-27). – Bibl lk 93–94.

Salumäe, Erik

Vabariigi presidendi valimise seaduse eelnõust ja põhiseaduse vastavatest sätetest // Juridica, 1996, nr 1, lk 2–4.

Bill for the President of the Republic Election Act and corresponding provisions of the Constitution, lk 45.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Schneider, Heinrich

Põhiseaduse preambula: tema tähtsus ja õiguslik loomus //

Juridica, 1996, nr 9, lk 442–450. – Bibl lk 449–450.

Preamble of a Сonstitution: its legal nature and implications, lk 518.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Schneider, Heinrich

Süsteemkäsitlusest põhiseaduse ja selle rakendamise uurimisel // Juridica, 1996, nr 9, lk 450–459. – Bibl lk 458–459.

Systemic analysis in studying a Сonstitution and its implementation, lk 518.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Uibopuu, Henn-Jüri

Die allgemeinen Menschenrechte im Vergleich der estnischen Verfassungen von 1920, 1937 und 1992 // Die deutsche Volksgruppe in Estland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-estnischen Verhältnisses. Hamburg; [Tallinn], 1996, lk 249–274.

Uibopuu, Henn-Jüri

Eesti presidendi kompetentsid 1992. aasta põhiseaduse järgi // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1993.–1995. aastal: aastaraamat. Tartu, 1996, lk 103–169.