Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

1992

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Olion: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1992. – 55 lk.

ISBN 5-460-00202-8

Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu. – Tallinn: Põhiseaduse Assamblee, 1992. – 47 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu: [vastu võetud Eesti Komitee istungil Tallinnas,

12. märtsil 1992. a.]. – Tallinn: Transpordi Infokeskus, 1992. – 32 lk.

Die Verfassung der Republik Estland / tlk Henn-Jüri Uibopuu. – Salzburg, 1992. – 41 lk. –

Põhiseaduse tekst. – Tekst lehe ühel küljel.

Конституция Эстонской Республики: принята на референдуме 28 июня 1992 г. – Таллинн: Олион: Издательство Эстонской энциклопедии, 1992. – 48 lk.

***

XV Eesti õigusteadlaste päeva resolutsioon // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts

1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 35–36. – Põhiseaduse eelnõust.

Anton, Tõnu

Vastab Põhiseaduse Assamblee juhataja Tõnu Anton / küsitlenud Sulev Raudsepp // Eesti Jurist, 1992, nr 2, lk 119–122.

Interview with Tõnu Anton, Chairman of the Constitutional Assembly, lk 189.

Constitution watch: Estonia // East European Constitutional Review, 1992, nr 1, lk 5;

nr 2, lk 3–4; nr 3, lk 5.

Link; Link; Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu // Eesti Jurist, 1992, nr 2, lk 99–118.

Draft of the Fundamental Law of the Republic of Estonia.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe juures asuva riigi- ja rahvusvahelise õiguse ekspertkomisjoni arvamus Põhiseaduse Assamblee poolt 13. aprillil 1992. aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogule esitatud Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõu kohta // Eesti Jurist, 1992, nr 3/4, lk 195–203. – Ekspertkomisjoni liikmed: Heinrich Schneider, Ilmar Rebane, Heino Siigur, Indrek Koolmeister, Eenok Kornel, Edgar Talvik, Heiki Lindpere, Eerik-Juhan Truuväli, Tõnu Põder.

Opinion, lk 302.

Kaljuvee, Jüri

Eesti Vabariigi uue põhiseaduse üldkontseptsioonist // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 9–17.

Ketomäki, Juhani

Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan keskinäisestä suhteesta Viron tasavallassa // Oikeus, 1992, nr 3, lk 268–275. – Bibl joonealustes märkustes.

Kionka, Riina

Estonia // RFE/RL Research Report, 1992, nr 27, lk 57–61. – Bibl joonealustes märkustes. – Põhiseaduse eelnõust.

Leps, Ando

[Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi seisukohad Eesti Vabariigi põhiseaduse kohta] // Eesti Jurist, 1992, nr 1, lk 15.

Rebane, Ilmar

Eesti Vabariigi uue põhiseaduse vastuvõtmise protseduurist // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 25–31.

Saunanen, Mai

Kohalik omavalitsus Eesti Vabariigi uues põhiseaduses // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 31–35.

Schneider, Heinrich

Põhiseaduse kontseptuaalse analüüsi kriteeriumid // Eesti Jurist, 1992,

nr 1, lk 7–15. – Bibl joonealustes märkustes.

Criteria of the conceptual analysis of the Fundamental Law, lk 93.

Schneider, Heinrich

Võimude tasakaalustamise õiguslik mehhanism Eesti Vabariigi uues põhiseaduses // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992,

lk 18–24.

Uibopuu, Henn-Jüri

Das Baltikum ist in Bewegung – die Jahre 1988 bis 1991 // Estland: Express Reisehandbuch. Leer, 1992, lk 84–94.

Антон, Тыну

На вопросы отвечает руководитель Конституционной Ассамблеей Тыну Антон / küsitlenud Sulev Raudsepp // Юрист Эстонии, 1992, nr 2, lk 127–131.

Interview with Tõnu Anton, Chairman of the Constitutional Assembly, lk 193.

Заключение экспертной комиссии по государственному и международному праву при председателе Верховного Совета Эстонской Республики о проекте Конституции Эстонской Республики, представленном Конституционной Ассамблеей 13 апреля 1992 г. в Верховный Совет Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1992, nr 3/4, lk 199–209. – Ekspertkomisjoni liikmed: Heinrich Schneider, Ilmar Rebane, Heino Siigur, Indrek Koolmeister, Eenok Kornel, Edgar Talvik, Heiki Lindpere, Eerik-Juhan Truuväli, Tõnu Põder.

Opinion, lk 318.

Конституция Эстонской Республики: проект // Юрист Эстонии, 1992, nr 2, lk 107–126.

Draft of the Fundamental Law of the Republic of Estonia.

Шнейдер, Хейнрих

О критериях концептуального анализа Конституции // Юрист Эстонии, 1992, nr 1, lk 7–17. – Bibl joonealustes märkustes.

Criteria of the conceptual analysis of the Fundamental Law, lk 101.