Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2000

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. –

Tallinn: Juura, 2000. – 46 lk.

ISBN 9985–75–051–9

Konstytucja Estonii / eess: Leszek Garlicki, Piotr Lossowski; tlk Aarne Puu. – 2. drugie. – Warszawa: Sejmowe, 2000. – 70 lk. – (Biblioteka Sejmowa).

ISBN 83-7059-494-8

Pettai, Vello

Estonia’s constitutional review mechanisms: a guarantor of democratic consolidation / European University Institute, Florence, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. – San Domenico: European University Institute, 2000. – 41 lk. – (EUI Working Papers; 2000/59). – Põhiseaduslikkuse järelevalvest.

Zieliński, Jacek

Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2000. – 138 lk. – (Systemy konstytucyjne państw świata). – Bibl lk 136.

ISBN 83-7059-460-3

Ülevaade õiguskantsleri 1999. aasta tegevusest põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kontrollimisel. – Tallinn: Eesti Vabariigi Õiguskantsler, 2000. – 31 lk.

***

Alasi, Kaia

Põhiseaduse keelekasutus // Õigus ja keel: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 194–199. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 1997, nr 1, lk 10–17.

Albi, Anneli

Euroliit ja kaasaegne suveräänsus: üks võimalikke vastukajasid põhiseaduse ekspertiisikomisjoni üleskutsele aruteluks // Juridica, 2000, nr 3, lk 160–171. – Bibl joonealustes märkustes.

European Union and sovereignty today: a possible response to the constitutional expert committee’s proposal for discussion, lk 197–198.

Link – kasutusõiguste olemasolul.

Hänni, Liia

Põhiseadus peab ajaga kaasas käima // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000,

lk 62–64.

The Constitution must keep up with the times, lk 317.

Link

Järvelaid, Peeter

Justīcijas kanclera institūts Igaunijā: vēsture un mūsdienas // Likums un Tiesības, 2000, nr 11, lk 200–204. – Bibl joonealustes märkustes. – Artiklis autori nimi: Jervelaids, Pēteris.

Lõhmus, Uno

Põhiseaduslikkuse järelevalve praktikast võrsunud põhiseaduse kriitiline analüüs // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 77–82. – Bibl lk 82.

A critical analysis of the Constitution arising from the practice of constitutional review, lk 318.

Link

Mereste, Uno

[Põhiseadust ignoreerivad tähendusõpetuslikud uperpallid] // Õigus ja keel: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 41–42. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 1998, nr 4, lk 6–11.

Merusk, Kalle

Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise piirid: konstitutsiooni- ja haldusõiguse aspekte // Juridica, 2000, nr 8, lk 499–507. – Bibl joonealustes märkustes.

Limitations to the transfer of public functions to persons in private law: aspects of constitutional law and administrative law, lk 549–550.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Savi, Toomas

Mõtteid parlamentarismist, demokraatiast ja Riigikogu suundumustest // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 10–18. – Bibl lk 18.

Thoughts on parliamentarism, democracy and future goals of the Riigikogu, lk 313.

Link

Silberg, Uno

Eesti Euroopa Liiduga ühinemise põhiseaduslik konflikt ning liitumise tulemuslikkus põllumajanduses // Eesti Vabariigi majanduspoliitika tulemuslikkus ja Euroopa Liit. Tallinn, 2000, lk 382–390. – Bibl lk 389–390.

Estonian accession to the EU is contrary to the Constitution and the agricultural accession effectiveness, lk 390.

Link

Tamm, Kaljo

Põhiseaduse terminid // Õigus ja keel: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 34–36. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 1997, nr 1,

lk 5–9.

Varul, Paul

Põhiseaduse juriidiline ekspertiis: eesmärgid, töökorraldus ja tulemused // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 65–76. – Bibl lk 76.

Legal expertise on the Constitution : objectives, organisation of work, results, lk 317.

Link