Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2019

2018–2019 overview of the Chancellor of Justice activities [01.09.2018–31.08.2019]: [võrguteavik] / tlk Margus Puusepp. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2019.

Link

Anton, Sven

Eesti kultuuri ja eesti rahvuse mõiste põhiseaduse preambulis. Kultuuri mõiste käsitlemine õiguslikes ja poliitilistes dokumentides: [magistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendajad: Tõnu Viik, Raul Narits. – Tallinn: Tartu Ülikool, 2019. – 83 lk. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 77–82.

The concept of Estonian culture and Estonian nationality in the Constitution. The use of the concept of culture in legal and political documents, lk 72–76.

Link

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 1. aprill 2019. – Tallinn: Juura, [2019]. – 48 lk.

Tiitellehel sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

ISBN 978-9985-75-534-1

Ernits, Madis

Constitution as a system / University of Tartu, School of Law; supervisors: Marju Luts-Sootak, Uno Lõhmus. – Tartu: University of Tartu Press, 2019. – 208 lk. – (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis; 75). – Bibl lk 178–195.

Põhiseadus kui süsteem, lk 171–174.

ISSN 1406-6394

ISBN 978-9949-03-206-8 (print)

ISBN 978-9949-03-207-5 (pdf)

Link

Käsper, Rando

Eripensionid Eesti pensionisüsteemis ja nende põhiseaduspärasus: [magistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja Gaabriel Tavits. – Tartu: Tartu Ülikool, 2019. – 71 lk. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 64–70.

Special pensions in Estonian pension system and their constitutionality,lk 59–62.

Link

Leichter, Karin; Kikas, Liis

Riigikohtu praktika põhiseaduslikkuse järelevalve asjades aastal 2018: aktuaalse praktika ülevaade: [võrguteavik]. – Tartu: Riigikohus, 2019. – 13 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Niklus, Indrek; Püümann, Heili; Vaske, Veiko; Volens, Urmas

Pankrotiseaduse muudatusettepanekute põhiseaduspärasuse analüüs: [võrguteavik]. – Tallinn: Nove Advokaadibüroo, 2019. – 77 lk. – Bibl joonealustes märkustes. – (Maksejõuetusõiguse revisjon).

Link

Widacki, Signe

Erivajadustega laste põhiseaduslik õigus haridusele ja selle realiseerimisest Eestis: [magistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja Silvia Kaugia. – Tartu: Tartu Ülikool, 2019. – 87 lk. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 77–86.

The achievement of the constitutional right to education for children with special needs in Estonia, lk 68–76.

Link

Õiguskantsleri aastaülevaade 2019 [01.09.2018–31.08.2019]: [võrguteavik]. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2019. – 166 lk.

Link

***

Ernits, Madis

A response to Estonian critics of principles theory // The quest for rights: ideal and normative dimensions. Cheltenham, 2019, lk 88–108.

Ernits, Madis

Võimalikud põhiseaduse muudatused seoses Euroopa Liiduga ja riigi otsustusõiguse ülekandmisega // Juridica, 2019, nr 1, lk 11–23. – Bibl joonealustes märkustes.

Potential amendments to the Constitution regarding the European Union and the transfer of discretionary power of the state,lk 76.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis; Ginter, Carri; Laos, Saale; Allikmets, Marje; Tupay, Paloma Krõõt; Värk, René; Laurand, Andra

The Constitution of Estonia: The Unexpected Challenges of Unlimited Primacy of EU Law // National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2019, lk 887–950.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kärner, Markus; Noot, Sandra-Kristin

Süüdistatava edasikaebeõigus ning apellatsioonimenetluses kohalduvad põhiõigused // Juridica, 2018, nr 9, lk 686–700. – Bibl joonealustes märkustes.

Right of appeal of the accused and the fundamental rights applicable in the appeal procedure,lk 715.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laansoo, Merili

Sissetuleku arestimise põhiseaduslikud piirid // Juridica, 2019, nr 10, lk 773–784. – Bibl joonealustes märkustes.

Constitutional limits of seizing income, lk 796.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Liivik, Ero

Presidendi otsevalimist sätestavad eelnõud Riigikogus 1993–2016 // Riigikogu toimetised. 39. Tallinn, 2019, lk 71–80. – Bibl lk 77–78. – Lisa: seaduseelnõud presidendi otsevalimiseks.

Legislative drafts providing for direct election of the President of the Republic in the Riigikogu 1993–2016, lk 224–225.

Link

Lääne, Sulev; Olle, Vallo; Grauberg, Indrek; Mäeltsemees, Sulev

Education, local governments and their association: the case of Estonia // NORDSCI International Conference on Local Sciences. 19–23 August 2019. Novotel, Athens, Greece. Conference Proceedings. Book 1. Vol. 2. Sections education and educational research, history, language and linguistics, philosophy, sociology and healthcare. Athens, 2019, lk 29–41.

Link

Madise, Ülle

Professor Eerik-Juhan Truuväli (07.03.1938‒25.06.2019), õiguskantsleri institutsiooni ehitaja ja põhiseaduse hoidja // Juridica, 2019, nr 4, lk 306–308. – Bibl joonealustes märkustes.

Professor Eerik-Juhan Truuväli (07.03.1938‒25.06.2019), builder of the institution of the Chancellor of Justice and guardian of the Constitution, lk 311.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Ülle

Põhiseaduse areng ajaloolises ja võrdlevas vaates // Juridica, 2019, nr 1, lk 3–10. – Bibl joonealustes märkustes.

Development of the Constitution from a historical and comparative viewpoint, lk 76.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Olle, Vallo

Valdade ja linnade korraldatavate kohustuslike kohalike sotsiaalteenuste probleeme // Juridica, 2019, nr 1, lk 30–42. – Bibl joonealustes märkustes.

Some issues with compulsory local social services of rural municipalities and towns,lk 77.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Pikamäe, Priit

Ootused-lootused ehk õiguspärase ootuse põhimõte põhiseaduslikkuse järelevalve praktikas // Juridica, 2019, nr 9, lk 697–710. – Bibl joonealustes märkustes.

Expectations and hopes, or the principle of legitimate expectations in the practice of constitutional review, lk 720.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Tupay, Paloma Krõõt

Opositsioon kui demokraatia. Kas Eesti õigusel on Saksa Bundestag'ilt õppida? // Juridica, 2019, nr 2, lk 105–120. – Bibl joonealustes märkustes.

Rights of the opposition in the parliament of Germany – ideas for strenghtening the parliamentary democracy in Estonia, lk 159.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Tuulik, Karin

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatuste arutelud põhiseaduskomisjonis // Riigikogu XIII koosseis: statistikat ja ülevaateid. Tallinn, 2019, lk 29–32.

Link