Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

1991

Eesti Vabariigi põhiseadus: kehtestus 1. jaanuaril 1938. – Tallinn: s.n., 1991. – 24 lk. –

Lisa: Jüri Adams. Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu. – 16 lk.

***

XV Eesti õigusteadlaste päeva resolutsioon // Eesti Jurist, 1991, nr 4, lk 290. –

Põhiseaduse eelnõust.

The resolution of the 15th day of Estonian lawyers, lk 310.

Kionka, Riina

Debate about new Constitution sparks old rivalries in Estonia // Report on the USSR: a weekly publication of RFE, 1991, nr 50, lk 20–24. – Bibl joonealustes märkustes.

Kionka, Riina

Estonia’s new Constituent Assembly // Report on the USSR: a weekly publication of RFE, 1991, nr 40, lk 22–24. – Bibl joonealustes märkustes.

Raidla, Jüri

Jalgratas kokku, iseseisvasse ellu: vastab EV justiitsminister Jüri Raidla / küsitlenud Maret Kaik // Aja Pulss, 1991, nr 12, lk 2–5.

Rebane, Ilmar

Eesti Vabariigi uue põhiseaduse vastuvõtmise protseduurist // Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 196.

On the procedure of adopting the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 246.

Rätsep, Jüri

Põhiseadus tulekul // Eesti Jurist, 1991, nr 5, lk 315–316.

Fundamental Law is being completed, lk 397.

Saunanen, Mai

Kohalik omavalitsus Eesti Vabariigi uues põhiseaduses // Eesti Jurist, 1991,

nr 3, lk 197.

Local authority in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 246.

Schneider, Heinrich

Riigivõimufunktsioonide tasakaalustamise juriidilised põhimõtted //

Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 193–194.

Legal principles of balancing the functions of state power, lk 245–246.

Talvik, Edgar; Kaljuvee, Jüri

Eesti Vabariigi põhikorra alustest (teesid) // Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 193.

On the fundamentals of the state system of the Republic of Estonia (abstracts), lk 245.

Truuväli, Eerik-Juhan

Valimissüsteemid Eesti Vabariigi uues põhiseaduses //

Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 195.

Electoral systems in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 246.

Vahtre, Lauri

Kuidas taastada põhiseaduslik riigivõim Eestis? // Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei Teataja, 1991, nr 1, lk 5–8.

Ребане, Ильмар

О процедуре принятия новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 231–232.

On the procedure of adopting the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 289.

Резолюция XV дня правоведов Эстонии // Юрист Эстонии, 1991, nr 4, lk 328. – Põhiseaduse eelnõust.

The resolution of the 15th day of Estonian lawyers, lk 362.

Рятсеп, Юри

О выработке Конституции // Юрист Эстонии, 1991, nr 5, lk 367–368.

Fundamental Law is being completed, lk 451.

Саунанен, Май

Местное самоуправление в новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 232.

Local authority in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 289.

Таагепера, Рейн

Основной закон рассчитан не на один год: из доклада Рейна Таагепера на заседании Конституционной Ассамблеей Эстонской Республики // Политика, 1991, nr 11, lk 56–59.

Тальвик, Эдгар; Кальювеэ, Юри

Об основах государственного устройства Эстонской Республики (тезисы) // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 227.

On the fundamentals of the state system of the Republic of Estonia (abstracts), lk 288.

Труувяли, Ээрик

Избирательные системы в новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 229–230.

Electoral systems in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 289.

Шнейдер, Хейнрих

Юридические принципы сбалансирования функций государственной власти // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 227–229.

Legal principles of balancing the functions of state power, lk 288–289.