Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia

2011

2010 overview of the Chancellor of Justice activities for the prevention of ill-treatment. Statistics of proceedings / translation: Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2011. – 91 lk.

Link

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga

10. mai 2011. – Tallinn: Juura, 2011. – 52 lk.

Sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

ISBN 978-9985-75-337-8

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga

22. juuli 2011. – Tallinn: Juura, 2011. – 52 lk.

Sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

ISBN 978-9985-75-357-6

Ernits, Madis

Põhiõigused, demokraatia, õigusriik / eess: Uno Lõhmus. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. – 425 lk. – Bibl lk 424–425 ja joonealustes märkustes.

ISBN 978-9949-19-929-7

Nutt, Mart

Eesti parlamendi pädevuse kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises: [doktoritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond; juhendajad: Peeter Müürsepp, Kaarel Kilvits. – Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011. – 329 lk. –

(Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. H; 22). – Bibl lk 287–309.

Summary, lk 282–286.

ISBN 978-9949-23-200-0

ISSN 1406-4782

Link

Õiguskantsleri 2010. aasta tegevuse ülevaade / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2011. – VIII, 169 lk.

ISSN 1736-3039

Link

***

Ernits, Madis

Põhiseaduse aluspõhimõtted // Riigikogu toimetised. 24. Tallinn, 2011,

lk 95–104. – Bibl lk 104.

Fundamental constitutional principles, lk 204.

Link

Hallaste, Illar

Kõige olulisem // Mitme tule vahel. Tartu, 2011, lk 335–338. –

Tööst Põhiseaduslikus Assamblees.

Kalmo, Hent

1988. aasta suveräänsusdeklaratsioon: silmakirjalikkuse tsiviliseeriv mõju // Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2010 = Annales Litterarum Societatis Esthonicae 2010. Tartu, 2011, lk 267–282. – Bibl joonealustes märkustes. – Sisukorras pealkiri: Suveräänsus Nõukogude Liidus.

The Estonian Declaration of Sovereignty: an example of the civilising force of hypocrisy,

lk 281–282.

Kerikmäe, Tanel

Estonia as an EU member state: lack of pro-active constitutional dialogue // Constitutional evolution in Central and Eastern Europe: expansion and integration in the EU. Farnham, 2011, lk 11–41. – (Studies in Modern Law and Policy). – Bibl joonealustes märkustes.

Kolk, Tim

Millist kohaliku omavalitsuse rahastamise süsteemi nõuab põhiseadus? // Riigikogu toimetised. 23. Tallinn, 2011, lk 71–80. – Bibl lk 80.

What requirements does the Estonian Constitution set on granting financial resources to municipalities?, lk 234.

Link

Lang, Rein

Developments in constitutional law // Russian Federation 2011: short-term prognosis. Tartu, 2011, lk 21–24. – (Politica; 10).

Link

Liivik, Ero

Referendum in the Estonian Constitution: historical and comparative constitutional aspects // Juridica International. 18. Tartu, 2011, lk 17–26. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Lõhmus, Uno

Põhiseaduse muutmine ja muutused põhiseaduses // Juridica, 2011, nr 1,

lk 12–26. – Bibl joonealustes märkustes.

Amendment of the Constitution and changes in the Constitution, lk 84–85.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Ülle; Vinkel, Priit

Constitutionality of remote Internet voting: the Estonian perspective // Juridica International. 18. Tartu, 2011, lk 4–16. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Narits, Raul

Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted omariikluse garantiina // Juridica, 2011, nr 1, lk 3–11. – Bibl joonealustes märkustes. – Ettekanded: 10. märtsil 2009 Tallinnas Eesti Juristide Liidu XX aastapäeval („Eesti omariiklus: kogemused ja perspektiiv”); 1. dets. 2010 Tartu Ülikooli 91. aastapäeval („Rahvusülikool ja põhiseaduse aluspõhimõtted”).

The fundamental principles of the Estonian Constitution as a guarantee of statehood, lk 84.

Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Põld, Jüri; Aaviksoo, Berit; Laffranque, Rodolphe

The governmental system of Estonia // Governmental systems of Central and Eastern European states. Warszawa, 2011, lk 235–298. – (Monografie Wolters Kluwer). – Bibl joonealustes märkustes.

Raidla, Jüri

A strong Constitution / interv. Jonathan Ames // The European Lawyer, 2011, nr 105, lk 39, 41–42.

Raudla, Ringa

Effects of a Constitution on taxation: the role of Constitutional Review in the development of tax laws in Estonia // Halduskultuur = Administrative culture, 2011, nr 12/1,

lk 76–105. – Bibl lk 98–105.

Link

Runthal, Tiina

Passiivse valimisõiguse piirangud – ühitamatuse ja mittevalitavuse põhimõte // Õiguskeel: [võrguteavik], 2011, nr 1. – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka:

Õiguskeel 2011: [artiklikogumik]. Tallinn, 2011, lk 25–31.

Link

Selge, Ilmar

Compilance of the right to issue regulations of the Bank of Estonia with the Constitution // East-West Studies: Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School, 2011, nr 4/43, lk 13–25. – Bibl lk 25.

Selge, Ilmar

Die Vereinbarkeit des Verordnungsrechts der Estnischen Bank mit der Verfassung und dem Gemeinschaftsrecht // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2011, nr 1, lk 26–35. – Bibl joonealustes märkustes.

Tubro, Katre

Vangide valimisõigusest // Riigikogu toimetised. 23. Tallinn, 2011, lk 138–145. – Bibl lk 145.

Prisoners´ right to vote, lk 238–239.

Link