Lõvide ikoon

Eesti Vabariigi põhiseadus

Kommenteeritud väljaanne

2020

Eesti Vabariigi põhiseaduse 100. aastapäevaks ilmub põhiseaduse kommentaaride viies, parandatud ja täiendatud väljaanne.

Eesti riigiõigusliku mõtte areng on olnud märkimisväärne. Põhiseadust tõlgendatakse kõiki tõlgendusvõtteid kasutades: lisaks sätte sõnastusele uuritakse ka selle tekkelugu, vastuvõtmise eesmärki ja kohta õiguskorras tervikuna ning järeldusteni viib ennekõike loogiline argumenteerimine. Eestis – nagu teisteski riikides – ei anna pelgalt põhiseaduse teksti lugemine vastuseid riigiõigusliku tegelikkuse kohta. Pea iga sätte tähendus on tegelikus elus avatud ning selgineb seadustes, kohtu- ja halduspraktikas: just seda tegelikkust selgitatakse ja selle põhjendatust vaetakse kommentaarides.

Lugege eessõna ›

Põhiseaduse sünd

Põhiseaduse rahvahääletuse 25. aastapäevaks valminud filmis kommenteerivad meie põhiseaduse sündi ja käekäiku põhiseaduse loojad, aga ka õigusvaldkonna praktikud ja teoreetikud, Eesti endised ja tänased tipp-poliitikud ning põhiseaduslike institutsioonide esindajad. Arhiivikaadreid kasutades on püütud luua Eesti riigiõiguse ajalugu ja selle loojaid jäädvustav püsiva väärtusega üldhuvitav ja eri põlvkondi kõnetav teos.